25.09.2020

Dofinansowanie dla dwóch kolejnych wniosków w Działaniu 8


Na podstawie § 1ust.5 i 6 Regulaminu Konkursu „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (Działanie 8), w związku z rezygnacją z zakupu przez jednego z beneficjentów tego konkursu oraz zwolnieniem się środków finansowych, przyznano dofinansowanie kolejnym dwóm wnioskom wg listy rankingowej.

Lista dofinansowanych projektów dostępna jest na podstronie Uczelnia Badawcza/Konkursy (dostęp z sieci AGH / przez bezpieczne połączenie VPN).