09.02.2023

Decyzja w sprawie zmiany wysokości dodatku w I edycji konkursu w ramach programu „Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją” Działanie 21


W związku ze zmianą dodatku przyznawanego w ramach Działania 7 filar I ulega również zmiana wysokości dodatku przyznawanego na podstawie par. 6 ust. 1 pkt. a  regulaminu konkursu  do wysokości 2 500,- brutto miesięcznie