09.02.2023

Decyzja w sprawie zmiany wysokości dodatku w I edycji konkursu w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny”


W związku ze zmianą dodatku przyznawanego w ramach Działania 7 filar I ulega również zmiana wysokości dodatku przyznawanego na podstawie par. 4 ust. pkt. a  regulaminu konkursu „Pakiet Habilitacyjny”  do wysokości 2 000,- brutto miesięcznie