22.06.2022

Decyzja w sprawie wyników III edycji konkursu w ramach działania 8: „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”


Informujemy, że rozstrzygnięto III edycję konkursu w ramach działania 8: „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”.

Decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez przez Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 15 wniosków z czego finansowanie otrzymało 12.

Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej w wyniku głosowania, zatwierdził próg punktowy w poszczególnych POB-ach na poziomie 70 pkt oraz listy rankingowe w POB-ach.

Budżet konkursu został zwiększony do wysokości 24 315 308 zł.

Wyniki konkursu (dostępne z sieci AGH lub przez połączenie VPN)