14.09.2022

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 21: „Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją”


Zgodnie z regulaminem konkursu „Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją” (Działanie 21) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 14 wniosków z czego finansowanie otrzymało 9 wniosków wymienionych poniżej.

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdził próg punktowy w poszczególnych POB-ach na poziomie 80 pkt oraz listy rankingowe w POB-ach.

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii

ID wniosku

Wnioskodawca

4231

Dr hab. inż. Grzegorz Brus


POB 5 Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą

ID wniosku

Wnioskodawca

4089 Dr hab. inż. Magdalena Ziąbka

4222

Dr hab. inż. Aneta Zima


POB 6 Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania

ID wniosku

Wnioskodawca

4157 Dr hab. inż. Konrad Kowalczyk

4226

Dr hab. inż. Marcin Niemiec


POB 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii

ID wniosku

Wnioskodawca

4183 Dr hab. inż. Michał Nowak
4220 Dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
4214 Dr hab. inż. Michał Ślęzak

4218

Dr hab. Anna Kozioł-Rachwał