Contests

The information is available only in the Polish language.

Celem wsparcia jest umożliwienie pracownikom naukowym i naukowo badawczym wyjazdów zagranicznych związanych z nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków grantowych. Wnioski do działania 1 i 10 mogą składać pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni, zatrudnieni w AGH.

 

Wsparcie finansowe - wnioski składane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Otwarcie nastąpiło 17 maja 2021.


Osiem kursów na platformie Nature Masterclass, obejmujące pisanie aplikacji grantowych, przygotowywania publikacji, recenzowania, współpracy naukowej.

Koordynator