Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej – edycja IV

19 maja 2023 r. w ramach Działania 8 Projektu IDUB został uruchomiony nabór na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Celem konkursu jest wzmocnienie i rozwój infrastruktury naukowo-badawczej umożliwiającej prowadzenie badań na światowym poziomie oraz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej poprzez:
a) zakup nowoczesnej dużej infrastruktury naukowo-badawczej,
b) zakup doposażenia istniejącej dużej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Kwota dofinansowania na 2023 rok wynosi 20 000 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2023 r.

 

Wnioski składa się w systemie informatycznym.

 

 


Decyzja w sprawie wyników IV edycji konkursu w ramach działania 8: „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”

Zgodnie z regulaminem konkursu „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (Działanie 8) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 12 wniosków z czego finansowanie otrzymało 10 wniosków wymienionych poniżej.

Rektorski Zespół ds. Infrastruktury Badawczej w wyniku głosowania, zatwierdził próg punktowy w poszczególnych POB-ach na poziomie 60 pkt oraz listy rankingowe w POB-ach.

 

POB 3 Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

Kwota dofinansowania

7328

Dr hab. inż. Dariusz Więcław

Stanowisko do badań materii organicznej: Aparat Rock-Eval 7S® uzupełniony o moduł w postaci mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle odbitym, wyposażony w fotometr do pomiarów refleksyjności

 2 980 000,00

7259

Prof. dr hab. inż. Artur Błachowski

Stanowisko do kriogenicznej spektroskopii Mössbauera dedykowane do badań materiałów geologicznych

 575 000,00

 

POB 4 Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

7303

Dr hab. inż. Marek Jaszczur

Tomo-PIV system do cyfrowej anemometrii obrazowej 3D

 1 100 000,00

7372

Dr hab. inż. Krzysztof Kotwica

Mobilny system radiografii przemysłowej

 880 377,51

 

 

POB 5 Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

7239

Prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Układ do ultraszybkiej spektroskopii stanów wzbudzonych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni

715 000,00

POB 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii

ID wniosku

Wnioskodawca

Nazwa aparatury

 Kwota dofinansowania

7299

Dr hab. inż. Sebastian Wroński

Uniwersalne stanowisko pomiarowe z ultra wydajnym źródłem promieniowania rentgenowskiego

 5 750 000,00

7319

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Niskotemperaturowy skaningowy mikroskop tunelowy STM/STS

 829 000,00

7396

Dr hab. inż. Angelika Kmita

System do badań właściwości fizyko-chemicznych materiałów z układem chłodzenia w obiegu zamkniętym

 1 199 350,00

7302

Dr hab. inż. Łukasz Pieczonka

Zakup elektronicznego interferometru plamkowego do pomiarów dynamicznych zaawansowanych struktur lotniczych i kosmicznych

 325 000,00

7360

Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński

System do pomiarów wibroakustycznych z wibrometrem skanującym - KLIPPEL Multi-Scanning Workbench

 550 000,00