Contests

The information is available only in the Polish language.

Celem działania jest wzmocnienie i rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania specjalistycznego umożliwiających prowadzenie badań na światowym poziomie oraz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej.

 

KoordynatorKonkurs na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej

 

 


Zrealizowane zakupy infrastruktury badawczej