Contests

The information is available only in the Polish language.

Celem działań jest wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalność uczelni poprzez szerszą dostępność publikacji afiliowanych do Uczelni. Pokrywane są koszty opcji OPEN ACCESS publikacji pracowników i doktorantów AGH oraz koszty publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF oraz wspierane publikacje monografii o zasięgu międzynarodowym, w wydawnictwach z II poziomu (200 pkt).

 

Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach

 

Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2