Konkurs „Pakiet Habilitacyjny”

1 sierpnia 2022 r. w ramach działań 1, 2, 6, 10 Projektu IDUB uruchomiony zostaje nabór wniosków do konkursu „Pakiet Habilitacyjny”, którego celem jest wsparcie nauczycieli akademickich posiadającym stopień doktora na przygotowanie się do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

 

Konkurs adresowany jest do osób posiadających już co najmniej 60% dorobku wymaganego do uzyskania habilitacji, którzy są gotowi zobowiązać się do złożenia podania habilitacyjnego nie później niż 36 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Uzyskane finansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • zmniejszenie obciążenia dydaktycznego (poprzez refundację części wynagrodzenia),
  • miesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 1 500 PLN brutto miesięcznie wypłacany przez okres maksymalnie 12 miesięcy,
  • koszty odbycia stażu zagranicznego lub delegacji,
  • zakup aparatury naukowo-badawczej.

 

Do wniosku należy dołączyć „Wykaz osiągnięć naukowych” zgodny ze wzorem dostępnym na stronie RDN.

 

Kwota dofinansowania w 2022 roku: 8 000 000 zł.
Termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 10 października 2022 r.

Regulamin konkursu „Pakiet Habilitacyjny”

Kryteria oceny w konkursie „Pakiet Habilitacyjny”

Decyzja w sprawie zmiany wysokości dodatku w I edycji konkursu w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny”

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny”

Zgodnie z regulaminem konkursu „Pakiet Habilitacyjny”  decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez jednego recenzenta. W obecnej edycji konkursu złożono 92 wnioski z czego finansowanie otrzymało 74 wnioski wymienione poniżej.


Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla I edycji konkursu.


Budżet konkursu zostaje zwiększony do wysokości 8 268 017,-

 

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 70 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Ocena

4842

Dr inż. Mikołaj Oettingen

18 000,00

100

4659

Dr inż. Krzysztof Kogut

24 000,00

97

4598

Dr Rafał Figaj

96 440,00

95

4739

Dr inż. Maciej Kuniewski

81 276,00

95

4637

Dr inż. Krzysztof Sornek

91 000,00

93

4596

Dr inż. Alicja Kochman

164 676,77

87

5150

Dr inż. Piotr Michalak

60 000,00

85

5175

Dr inż. Szymon Barczentewicz

128 372,80

83

4591

Dr inż. Agata Mlonka-Mędrala

147 088,14

82

5218

Dr inż. Paweł Nieroda

149 500,00

77

                                                                                                                                                                                               

POB 2 - Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Ocena

5023

Dr inż. Mariusz Wądrzyk

191 160,00

100

5232

Dr Seweryn Rudnicki

66 712,55

100

4723

Dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

154 857,75

98

4980

Dr Rafał Kusa

168 846,23

97

5186

Dr Anna Młynarczykowska

149 948,00

96

5251

Dr Katarzyna Chruszcz-Lipska

79 668,70

95

5231

Dr inż. Bogdan Samojeden

138 000,00

94

4625

Dr inż. Aleksandra Jamrozik

135 969,00

88

5182

Dr inż. Aneta Napieraj

71 177,00

76

4879

Dr Joanna Pyrkosz-Pacyna

149 924,91

72

                                                                                                                                                                                               

POB 3 Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

4692

Dr inż. Karolina Kośmińska

123 000,00

98

5132

Dr inż. Anna Dubel

124 480,00

98

4698

Dr inż. Anna Kwietniak

27 500,00

88

4594

Dr Maciej Woźniak

27 000,00

86

5051

Dr Robert Mazur

149 999,72

85

4788

Dr inż. Marek Korzec

185 230,00

84

5220

Dr inż. Michał Kaczmarczyk

189 866,48

82

                                                                                                                                                                                               

 

POB 4 Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

5221

Dr Olena Karpel

96 851,43

100

5189

Dr inż. Przemysław Kuras

176 782,84

99

5246

Dr Dorota Żuchowska-Skiba

99 389,44

99

4626

Wojciech Gruszczyński

170 890,30

98

5139

Dr inż. Piotr Otfinowski

99 750,00

95

4738

Dr inż. Andrzej Mondzik

144 315,31

94

4648

Dr inż. Edyta Puniach

169 597,12

90

4809

Dr inż. Zbigniew Marszałek

128 000,00

90

4973

Dr inż. Robert Straka

42 000,00

90

5052

Dr inż. Rafał Kłeczek

100 000,00

87

                                                                                                                                                                                               

POB 5 Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

5243

Dr Przemysław Mielczarek

125 000,00

98

5040

Dr inż. Paweł Hottowy

63 000,00

93

5184

Dr Joanna Fiedor

120 000,00

75

                                                                                                                                                                                               

POB 6 Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 70 pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

4921

Dr inż. Krzysztof Lalik

18 000,00

95

4744

Dr inż. Antoni Rzonca

94 255,06

93

5157

Dr inż. Sebastian Antoni Ernst

85 459,37

93

4855

Dr inż. Marcin Łoś

34 000,00

90

5244

Dr Katarzyna Grobler-Dębska

103 000,00

90

5044

Dr inż. Anna Wójcicka

108 000,00

85

5242

Dr inż. Tomasz Kryjak

100 000,00

82

 

POB 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

4646

Dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska

111 288,88

100

5032

Dr inż. Michał Dziadek

138 000,00

100

5131

Dr inż. Łukasz Farbaniec

148 000,00

100

5163

Dr inż. Kajetan Dziedziech

43 000,00

100

5169

Dr inż. Łukasz Cieniek

125 410,00

100

5057

Dr inż. Paweł Szumniak

38 000,00

98

5103

Alina Mreńca-Kolasińska

78 000,00

98

4862

Dr inż. Aleksandra Benko

168 000,00

97

4752

Dr inż. Andrzej Mikuła

112 253,00

96

4844

Dr inż. Magdalena Leśniak

141 200,00

95

4730

Dr Tomasz Mazur

176 687,04

94

4870

Dr Taras Parashchuk

171 700,00

94

4996

Dr inż. Rafał Janus

157 425,26

94

4724

Dr Dorota Lachowicz

109 088,88

92

5266

Dr inż. Dorota Młynarczyk

53 200,00

90

5178

Dr inż. Gaetano Palumbo

98 000,00

85

5253

Dr inż. Paulina Lewińska

130 926,17

84

5181

Dr Agata Kołodziejczyk

104 000,00

83

5006

Dr inż. Krystyna Schneider

90 000,00

80

5048

Dr inż. Aleksandra Szkudlarek

90 440,96

79

5187

Dr inż. Grzegorz Cempura

141 384,00

78

4967

Magdalena Rozmus-Górnikowska

63 670,00

77

5008

Dr inż. Zbigniew Szklarz

76 000,00

75

4745

Dr Michał Szuwarzyński

122 833,12

70

4791

Dr inż. Agata Stempkowska

144 162,00

70

                                                                                                                                                                                               

POB 8 Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 70 pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Kwota dofinansowania

Koszt realizacji grantu

4864

Dr Aleksandra Orzechowska

118 600,00

96

5180

Dr inż. Justyna Topolska

144 761,99

95