Contests

The information is available only in the Polish language.

Celem działania jest umożliwienie realizacji staży zagranicznych przez młodych pracowników i doktorantów.

KoordynatorWsparcie finansowe długoterminowych wyjazdów na okres do trzech miesięcy oraz do jednego roku