Wspomaganie najlepszych asystentów lub adiunktów - I edycja

19 maja 2023 r. w ramach Działania 2 Projektu IDUB ruszył nabór w ramach procedury wspomagającej najlepszych asystentów lub adiunktów.

 

Celem konkursu jest:

  • przyciąganie najlepszych kandydatów do pracy naukowo-dydaktycznej w AGH,
  • stworzenie warunków pozwalających młodym pracownikom na efektywną pracę badawczą,
  • motywowanie młodych pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy oraz kontynuacji kariery zawodowej w AGH.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 3 750 000 zł.

Kwota dodatku (brutto):

  • I stopień - 1 750 zł
  • II stopień - 1 450 zł

 

Termin składania wniosków upływa 12 czerwca 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie e-maili do beneficjentów konkursu, a dodatkowo ogłoszone na stronie.

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu Procedura wspomagająca najlepszych asystentów lub adiunktów w ramach działania 2

 

Zgodnie z regulaminem konkursu „Procedura wspomagająca najlepszych asystentów lub adiunktów” (Działanie 2) decyzja o finansowaniu zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków. W obecnej edycji konkursu złożono 102 wnioski. Finansowanie otrzymało 87 wniosków które uzyskały minimum 70 pkt.

 

ID wniosku

Imię i Nazwisko

Dyscyplina

Punkty

Stopień

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

7191

Mgr inż. Dominik Grochala

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 378,24

I

6988

Dr inż. Robert Smolarz

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 365,92

I

7089

Dr inż. Marcin Witkowski

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 357,94

I

7079

Mgr inż. Michał Bonk

 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 179,82

II

7254

Mgr inż. Piotr Kaczmarczyk

 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 164,50

II

7175

Mgr inż. Łukasz Fuśnik

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 161,09

II

7039

Mgr inż. Bartłomiej Szafraniak

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 158,09

II

informatyka

7274

Dr inż. Andrzej Kaczmarczyk

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 432,02

I

7277

Mgr Stanisław Szufa

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 336,76

II

7268

Mgr inż. Rafał Grzeszczuk

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 186,49

II

informatyka techniczna i telekomunikacja

6952

Mgr inż. Paweł Jemioło

 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 555,04

I

7262

Dr inż. Maciej Woźniak

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 320,55

II

7267

Mgr inż. Michał Idzik

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 289,82

II

7067

Mgr inż. Radosław Łazarz

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 179,82

II

7206

Mgr inż. Piotr Hajder

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 178,08

II

7266

Mgr Paweł Gajewski

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 131,40

II

inżynieria biomedyczna

7104

Dr inż. Daria Hemmerling

 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 525,98

I

7255

Dr inż. Katarzyna Reczyńska-Kolman

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 429,60

I

inżynieria chemiczna

6997

Mgr inż. Nikola Lenar

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 441,86

I

7011

Dr inż. Katarzyna Śpiewak

 Energetyki i Paliw

 324,18

II

6963

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik

 Energetyki i Paliw

 313,81

II

6976

Dr inż. Faustyna Wierońska-Wiśniewska

 Energetyki i Paliw

 259,36

II

7033

Dr inż. Joanna Smajdor

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 245,35

II

7057

Dr inż. Jakub Mokrzycki

 Energetyki i Paliw

 220,99

II

7005

Dr inż. Katarzyna Lejda

 Energetyki i Paliw

 183,45

II

6996

Dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

 Energetyki i Paliw

 172,33

II

7214

Gloria Jimenez Miranda

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 153,72

II

7222

Mgr inż. Honorata Osip

 Energetyki i Paliw

 152,22

II

inżynieria lądowa, geodezja i transport

7024

Dr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska

 Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

 495,20

I

7025

Mgr inż. Milena Kucharska

 Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

 394,58

II

7223

Dr inż. Artur Guzy

 Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 308,99

II

7071

Mgr inż. Grzegorz Piotr Kaczmarczyk

 Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

 295,46

II

inżynieria materiałowa

7090

Dr inż. Marcel Zambrzycki

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 752,55

I

7229

Dr inż. Kamil Kornaus

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 657,76

I

7140

Dr inż. Daniel Ura

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 652,14

I

7093

Dr inż. Ilona Jastrzębska

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 606,62

I

6956

Dr inż. Sebastian Lech

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 604,21

I

7000

Dr inż. Piotr Szewczyk

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 595,14

II

6949

Dr inż. Dawid Kutyła

 Metali Nieżelaznych

 583,86

II

7154

Dr inż. Joanna Knapczyk-Korczak

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 559,77

II

7130

Dr inż. Dawid Kozień

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 543,63

II

7160

Dr inż. Mateusz Sitko

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 479,04

II

7292

Dr inż. Remigiusz Błoniarz

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 349,21

II

7136

Dr inż. Łukasz Rakoczy

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 339,26

II

6955

Dr inż. Małgorzata Zasadzińska

 Metali Nieżelaznych

 338,66

II

7148

Dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka

 Metali Nieżelaznych

 338,55

II

7264

Dr inż. Sandra Puchlerska

 Metali Nieżelaznych

 333,55

II

7001

Dr inż. Adrian Graboś

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 270,12

II

7062

Dr inż. Marcin Kwiecień

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 261,18

II

7059

Dr inż. Krystian Zyguła

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 261,09

II

7240

Dr inż. Jan Huebner

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 230,12

II

7063

Dr inż. Paulina Lisiecka-Graca

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 208,38

II

7007

Dr inż. Anna Wąsik

 Metali Nieżelaznych

 153,44

II

7236

Dr inż. Piotr Winiarz

 Energetyki i Paliw

 111,80

II

7284

Dr inż. Krzysztof Pajor

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 104,49

II

7207

Mgr inż. Mateusz Mojżeszko

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 100,00

II

inżynieria mechaniczna

7260

Dr inż. Jakub Spytek

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 368,04

I

7234

Mgr inż. Paweł Mazurek

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 359,46

I

7035

Dr inż. Bartłomiej Chojnacki

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 355,52

I

6973

Dr inż. Martyna Ekiert-Radecka

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 314,85

I

6972

Dr inż. Rafał Radecki

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 291,15

II

7002

Dr inż. Wojciech Sikora

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 290,80

II

6993

Mgr inż. Jakub Bryła

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 213,71

II

7204

Mgr inż. Kinga Chronowska-Przywara

 Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 75,00

II

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

7133

Mgr inż. Małgorzata Sieradzka

 Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 743,48

I

7202

Dr inż. Katarzyna Walczak

 Energetyki i Paliw

 491,14

I

7082

Dr inż. Dominik Gryboś

 Energetyki i Paliw

 367,92

II

7224

Mgr inż. Mikołaj Nowak

 Energetyki i Paliw

 310,88

II

6981

Dr inż. Mieszko Tokarski

 Energetyki i Paliw

 266,76

II

7251

Dr inż. Damian Pietrzak

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 246,74

II

7253

Mgr inż. Ewelina Radomska

 Energetyki i Paliw

 242,68

II

7064

Dr inż. Tomasz Prokop

 Energetyki i Paliw

 215,83

II

7250

Mgr inż. Piotr Rusiniak

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 173,96

II

6980

Mgr inż. Marek Leszek Solecki

 Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 144,71

II

7087

Dr inż. Filip Jędrzejek

 Energetyki i Paliw

 126,19

II

nauki chemiczne

7008

Dr inż. Maciej Bik

 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 561,15

I

6946

Dr Andrzej Sławek

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 295,08

II

7176

Dr inż. Joanna Banaś-Gac

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 190,83

II

nauki fizyczne

7110

Dr inż. Klaudia Maj

 Fizyki i Informatyki Stosowanej

 517,70

I

7208

Mgr Krzysztof Grochot

 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 356,81

II

7058

Dr inż. Ireneusz Bugański

 Fizyki i Informatyki Stosowanej

 315,41

II

nauki o kulturze i religii

7109

Dr Krzysztof M. Maj

 Humanistyczny

 200,00

I

nauki o zarządzaniu i jakości

7280

Dr Bartosz Rymkiewicz

 Zarządzania

 190,00

I

nauki o Ziemi i środowisku

6960

Dr inż. Adam Zakrzewski

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 564,43

I

7169

Dr inż. Mateusz Zaręba

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 366,12

I

7221

Michał Michalak

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 310,49

II

6978

Dr inż. Adam Fheed

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 241,17

II