Dofinansowanie uruchomienia nowych kierunków studiów – edycja III

Celem programu wsparcia nie jest zwiększenie liczby kierunków studiów, tylko ich dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku. Tworzenie nowego kierunku studiów powinno być związane z likwidacją przynajmniej jednego z dotychczasowych kierunków, które utraciły już swoją rynkową aktualność i nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem kandydatów.

 

W ramach wsparcia możliwe są następujące działania:

  • pokrycie kosztów przygotowania programu studiów (wynagrodzenie osobowe dla zespołu),
  • refinansowanie do 50% kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych,
  • refinansowanie do 50% kosztów zakupu oprogramowania dedykowanego do realizacji zajęć na nowym kierunku studiów.

 

Kwota dofinansowania na rok 2023: 400 000 zł.

 

Terminy składania wniosków:

  • do 31 maja 2023 r. dla kierunków uruchomionych 27 lutego 2023 r., 
  • do 31 grudnia 2023 r. dla kierunków uruchomionych 1 października 2023 r.

 

Wnioski składa się w systemie informatycznym.