Działanie 12: Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi

Koordynator

 

W ramach realizacji zadań Działania 12: „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi” IDUB AGH uruchamiamy od 26 października 2020 r. program wsparcia dla nowych kierunków studiów, w których kształcenie prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych (POB). 


Dedykowana najzdolniejszym studentom, pozwalająca na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą.

 

Studenci, w ramach IOS, uzyskają możliwość zaliczenia części efektów uczenia i punktów ECTS na podstawie swojego udziału projektach badawczych i działalności Studenckich Kół Naukowych powiązanej z POB.


Dofinansowanie przedmiotów innowacyjnych prowadzonych w ramach UBPO

Celem programu jest dofinansowanie oferty przedmiotów innowacyjnych tworzonych i prowadzonych w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, pozwalającej na elastyczne kształtowanie lub uzupełnienie programu studiów.