Szkolenia dla nauczycieli akademickich

W ramach Działania 16. Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych - Systemu Wsparcia Dydaktyki są prowadzone szkolenia dla nauczycieli akademickich.

 

 

Składanie wniosków do wyczerpania miejsc.