Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych (Działanie 16)

Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z doskonaleniem kompetencji dydaktycznych

 

 

Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury dydaktycznejo wartości jednostkowej powyżej 50 tys. zł

 

Współfinansowanie unowocześnienia laboratoriów i infrastruktury dydaktycznej o wartości jednostkowej nie większej niż 50 tys. zł

 

System Wsparcia Dydaktyki

 

 

System Wsparcia Dydaktyki dla niedoświadczonych i doświadczonych nauczycieli akademickich (zadanie 56). System wspiera wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych – m.in. wykorzystanie technik mentorów i tutorów. Obejmuje 4 zasadnicze obszary:

  • kompetencje dydaktyczne – w tym kompetencje dydaktyczne+, nowe metody i techniki nauczania, metody i techniki kształcenia na odległość
  • kompetencje miękkie – w tym skuteczna komunikacja, praca z grupą , edukacja antydyskryminacyjna, komunikacja międzykulturowa
  • kompetencje językowe,
  • kompetencje specjalistyczne.

 

System Wsparcia Dydaktyki (SWD)

 

 


Koordynator

 

Koordynację programów szkoleniowych w ramach systemu realizuje Zespół Wsparcia Dydaktyki funkcjonujący w strukturach Centrum e-Learningu.