Contests

The information is available only in the Polish language.

 

 

 

Celem wsparcia jest stworzenie możliwości prowadzenia badań naukowych i/lub zajęć dydaktycznych w AGH z udziałem ekspertów międzynarodowych oraz naukowców pochodzących z uznanych ośrodków zagranicznych, poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zagranicznego naukowca przyjeżdżającego do AGH. Wnioski mogą składać pracownicy AGH zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesor uczelni.

 

Wsparcie finansowe - Wnioski składane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Koordynator

 

Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH

Wsparcie finansowe na zatrudnienie naukowców z Ukrainy