12.04.2023

IV edycja konkursów na minigranty dla doktorantów oraz młodych naukowców


Od 11 kwietnia 2023 r. można aplikować w IV edycji konkursów na „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" oraz „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodego naukowca”.

Celem konkursów jest poprawa warunków do prowadzenia badań naukowych i ich upowszechnienia oraz poszerzania swojej wiedzy przez doktorantów i młodych naukowców AGH. Środki przyznane w konkursie mogą zostać przeznaczone na prowadzenie badań, udział w konferencjach, stażach naukowych i szkoleniach.

Termin składania wniosków upływa 4 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje nt IV edycji konkursów na minigranty na prace badawcze realizowane przez doktorantów i młodych naukowców