Aktualności

24.02.2023

Nowe zasady wsparcia w III edycji programu finansowania krótkoterminowych wyjazdów studyjnych

Informujemy, że uległy zmianie zasady wsparcia w aktualnej edycji konkursu na finansowanie krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z: nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty; odbyciem staży...


09.02.2023

Decyzja w sprawie zmiany wysokości dodatku w I edycji konkursu w ramach programu „Pakiet Habilitacyjny”

W związku ze zmianą dodatku przyznawanego w ramach Działania 7 filar I ulega również zmiana wysokości dodatku przyznawanego na podstawie par. 4 ust. pkt. a  regulaminu konkursu „Pakiet Habilitacyjny”  do wysokości...


09.02.2023

Decyzja w sprawie zmiany wysokości dodatku w I edycji konkursu w ramach programu „Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją” Działanie 21

W związku ze zmianą dodatku przyznawanego w ramach Działania 7 filar I ulega również zmiana wysokości dodatku przyznawanego na podstawie par. 6 ust. 1 pkt. a  regulaminu konkursu  do wysokości 2 500,- brutto...


09.02.2023

Decyzja w sprawie wysokości dodatku w ramach Działania 7 „System motywujący do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie (z uwzględnieniem rozwoju współpracy międzynarodowej)

Zgodnie z  Regulaminem przyznawania dodatku okresowego pracownikom AGH w ramach systemu motywacyjnego za publikacje naukowe (filar I) będącego Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Rektora AGH z dnia 16 grudnia 2022...


30.01.2023

System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów – IV edycja konkursu

Ruszyła IV edycja konkursu „Grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Celem konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań...


Displaying results 22 to 28 out of 143